Koncept takmičenja

​​​ ​​​

Takmičenje je namenjeno svim studentima republike Srbije i obuhvata dve discipline - Case Study (studija slučaja) i Elevator Pitch.

Svaki tim bira da učestvuje u jednoj od disciplina.

Koncept za obe discipline jeste takav da pet kompanija postavlja zadatke. Pet timova će raditi na slučaju svake od tih kompanija. Timovi će nasumičnim odabirom dobiti slučaj koji će rešavati kao svoj takmičarski zadatak, i za to će imati 5 dana.

​​​

U finale će proći pet timova, po jedan za svaki slučaj. U finalu, jedna od kompanija će postaviti konačni zadatak za pobedničke timove iz polufinala. Ti timovi će ponovo imati 5 dana da reše zadatak, a svoje rešenje će prezentovati 27. aprila.

  • 5 Kompanija

  • 5 Zadataka

  • Ukupno 25 timova

Koncept

PODELA ZADATAKA

15. APRIL

CASE STUDY POLUFINALE

20. APRIL

PITCH POLUFINALE

21. APRIL

PODELA FINALNOG ZADATKA

22. APRIL

FINALE TAKMIČENJA

27. APRIL

Elevator pitch

​​​

Elevator pitch predstavlja kratko idejno prezentovanje rešenja u trajanju od 90 sekundi.

Koncept ove discipline je takav da
takmičari dobiju problem za koji imaju 5 dana da pronađu idealno rešenje, nakon čega imaju 90 sekundi za njegovo prezentovaje sudijama. Sudije imaju 7 minuta da postave dodatna pitanja

Timovi se sastoje od 2 člana.​

  • 2 Člana

  • 5 Dana

  • 90 sekundi

Case Study

​​​

Case study predstavlja disciplinu u kojoj timovi dobijaju realan problem sa kojim se kompanija suočava.

Timovi imaju 5 dana da reše problem i pripreme se za prezentovanje. Odbrana rešenog slučaja traje 10 minuta, a nakon toga sudije imaju 7 minuta da postave dodatna pitanja.

Timovi se sastoje od 3 ili 4 člana. ​

  • 3 ili 4 Člana

  • 5 Dana

  • 10 minuta

PRIHVATI IZAZOV

PRIJAVI SE